Danh sách đại biểuPhiếu bầu của tôiThăm dò ý kiếnCông cụ
Giúp IoTeX xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ hơn
2,155,016,536.5 Token đã bầu
52.56%
Số lượng đang lưu thông
Tổng số Token đã bỏ phiếu
2,155,016,536.5
Số Epoch hiện tại
6,568
Current Epoch Height
2,912,041
Epoch tiếp theo
00:28:30
Danh sách đại biểu
Các đại biểu đồng thuận IoTeX
Đại biểu IoTeX
Trực tuyến
Ngoại tuyến
Không được trang bị
Xếp hạng
Tên Đại biểu
Badges
Bỏ phiếu trực tiếp
Phần trăm
Năng suất
Node Version

No Data