Danh sách đại biểuPhiếu bầu của tôiThăm dò ý kiếnCông cụ
Giúp IoTeX xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ hơn
2,068,842,496.8 Token đã bầu
50.46%
Số lượng đang lưu thông
Tổng số Token đã bỏ phiếu
2,068,842,496.8
Tổng số Đại biểu
57
Số Epoch hiện tại
3,594
Epoch tiếp theo
00:57:19
Danh sách đại biểu
Các đại biểu đồng thuận IoTeX
Đại biểu IoTeX
Trực tuyến
Ngoại tuyến
Không được trang bị
Xếp hạng
Tên Đại biểu
Bỏ phiếu trực tiếp
Phần trăm
Năng suất
No Data

No Data