Danh sách đại biểuPhiếu bầu của tôiThăm dò ý kiếnCông cụ
Giúp IoTeX xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ hơn
1,998,987,420 Token đã bầu
48.76%
Số lượng đang lưu thông
Tổng số Token đã bỏ phiếu
1,998,987,420
Tổng số Đại biểu
140
Số Epoch hiện tại
4,863
Epoch tiếp theo
00:41:48
Danh sách đại biểu
Các đại biểu đồng thuận IoTeX
Đại biểu IoTeX
Trực tuyến
Ngoại tuyến
Không được trang bị
Xếp hạng
Tên Đại biểu
Badges
Bỏ phiếu trực tiếp
Phần trăm
Năng suất

No Data